PENGUMUMAN BUKU-BUKU STATUT YANG AKAN DISEDIAKAN OLEH PEJABAT LKPU BAGI PSAG MULAI TAHUN 2020 Print

BUKU-BUKU STATUT YANG AKAN DISEDIAKAN OLEH PEJABAT LEMBAGA KELAYAKAN PROFESION UNDANG-UNDANG MALAYSIA BAGI PEPERIKSAAN SIJIL AMALAN GUAMAN MULAI TAHUN 2020